top of page
127186552_2714362878818991_6696167581972

TSF TRÆNING

Kurser i relation og deeskalering, frigørelsesteknikker
og fysisk håndtering

Introduktion

Med baggrund i vores uddannelse som instruktører og deeskalerings-vejledere i Psykiatrien udbyder TSF kurser i konceptet Relation og Deeskalering samt TrygTræning (frigørelses-teknikker og fysisk håndtering). Vi henvender os bl.a. til arbejdspladser, hvor der arbejdes med mennesker, og hvor der til tider kan være et højt konflikt-niveau.

Vi har fokus på at udbrede kendskabet til de metoder, som vi til dagligt bruger og underviser i. Vi har god erfaring med at undervise både enkeltvis og som team og har en masse praktisk erfaring fra arbejdet i vores respektive afsnit. Vi har i praksis lært, hvad der virker - både i forhold til deeskalering og i forhold til fysiske handlemetoder, når dette bliver nødvendigt.

 

Her på hjemmesiden kan du læse mere om, hvad vi kan tilbyde. Du er også velkommen til at kontakte os på mail eller telefon og finde ud af, hvordan vi kan hjælpe netop dig og din arbejdsplads.

 

Find os også på Facebook og Instagram…

IMG_4827.JPG
Hvorfor vælge os?

 

  • Som uddannede instruktører i Retspsykiatrien har vi rigtig god erfaring med at undervise professionelt i de metoder og efter det koncept, som er udviklet til Psykiatrien i Region Sjælland. Der foreligger god empiri for, at konceptet virker.

 

  • Vi får selv løbende træning og uddannelse, og vi har altid adgang til den nyeste forskning og viden på området.

 

  • Vi arbejder til dagligt selv med de faglige problemstillinger og udfordringer, som vores kunder oplever. Vi kan derfor tilrettelægge undervisningen, så den bliver helt praksisnær ud fra vores egen erfaring. Vi er gode til at koble teori og praksis sammen i vores undervisning.

  • Vi har flere kvalificerede samarbejdspartnere og kan derfor sammensætte kursusforløb, som udover vores vanlige indhold kan suppleres med undervisning i bland andet psykopatologi, fagligt samarbejde og ledelse.

 

Hvem kan bruge os?

 

Alle der arbejder med mennesker, hvor der til tider kan være et højt konfliktniveau, kan have gavn af vores undervisning.

Det kan f.eks. være:

  • Vikarbureauer

  • Psykiatriske afdelinger

  • Døgninstitutioner

  • Job- og socialcentre

  • Somatiske behandlingssteder/afdelinger

Vi tilpasser vores undervisning og løsninger efter kundens behov og ønsker. Nogle kunder ønsker undervisning med fokus på den deeskalerende metode og forebyggende indsats. Andre ønsker mere fokus på den fysiske håndtering, når patienter/klienter/borgere bliver truende og udadreagerende. Mange vælger en kombination.

bottom of page