top of page

Relation og Deeskalering

I 2018 introducerede man ved Psykiatrien i Region Sjælland et koncept kaldet Relation og Deeskalering. Dette blev gjort på baggrund af forskning, der omhandler metoder til at forebygge og nedbringe opkørte situationer. Målet var mindre forekomst af vold og overgreb mod personale samt mindre behov for magtanvendelse. I den forbindelse blev der udarbejdet teoretisk materiale, som blev gjort så praksisnært som muligt, og som vi underviser ud fra til dagligt.

På vores kurser underviser vi ud fra samme emner og principper.

Med den deeskalerende metode, anvendes der mange forskellige undervisnings-redskaber, hvor vi blandt andet kan tilbyde træning i følgende:

 •  Primær, sekundær og tertiær forebyggelse (Bergenmodellen)

 •  Mentalisering og borger/patient-perspektiv

 •  Empati

 •  Fokus

 •  Roller

 •  Fysiske rammer

 •  Placering og afstand

 •  Forventningsafstemning

 •  Anerkendende tilgang

 •  Medinddragelse

 •  Verbal tilgang

 •  Kropssprog

 •  Defusing og evaluering

 •  Informationsmetode

 •  Fokus på ressourcer

 •  Kontekst og afledning

For tilbud og forespørgsler bedes du ringe på:  Tlf.: 21 97 05 15 / 60 63 93 85

127882958_644074326289254_56845006344110
bottom of page