top of page

Tryg-træning

I nogle brancher kommer man i daglig kontakt med mennesker, som kan være pressede psykisk, økonomisk eller socialt og hvor der derfor er en øget risiko for, at tingene kan udvikle sig til at blive fysisk truende.

For medarbejdere med sådanne funktioner kan træning i teknikker, som gør medarbejderen i stand til f.eks. at komme fri, hvis der bliver grebet fat, være med til at skabe tryghed i dagligdagen og dermed sikre, at faglighed, trivsel og udvikling kan opretholdes på arbejdspladsen.

 

Vores undervisning tager udgangspunkt i de samme teknikker, der er en fast del af træningen for personale i Region Sjælland, som til dagligt arbejder med patienter, der er potentielt farlige. Disse teknikker inkluderer blandt andet:
 

  •  Frigørelse fra greb i hår

  •  Frigørelse fra greb i tøj

  •  Frigørelse fra greb om håndled

  •  Frigørelse fra kvælertag (forfra og bagfra)

  •  Frigørelse fra strangulering (bagfra)

  •  Afværgning af slag og spark

For personale der har funktioner, hvor magtanvendelse (greb, føring, fastholdelse og fiksering) er en del af arbejdet, tilbyder vi også træning i dette jf. samme metoder, som bruges i psykiatrien i Region Sjælland.

Vi arbejder med skånsomme men effektive teknikker, hvor der er fokus på egen sikkerhed under hensyntagen til patientens velbefindende.

Undervisning i lovgivning omkring magtanvendelse og nødværge er en del af undervisningen.

 

Undervisining i Serviceloven og/eller Psykiatriloven i forhold til magtanvendelse er en del af undervisningen.

For tilbud og længere forespørgsler bedes du ringe på:  Tlf: 21 97 05 15 / 60 63 93 85

127569677_246622163513736_34862741044268
bottom of page