VORES VISION

Vi har erfaring med metoder der virker, og er med til at nedbringe tvang i psykiatrien.

Det vil vi rigtig gerne udbrede til andre.

Tingene hænger sammen

 

Fordi vi i det daglige kan mærke den store forskel, som vores undervisning skaber, er det vores ambition at udbrede det til andre, som arbejder med mennesker og hvor der til tider kan være et højt konfliktniveau. 

Vores navn og logo er nøje designet ud fra de begreber, som vi mener har en afgørende indflydelse på, hvordan man kan løse sin opgave på den enkelte arbejdsplads på en tryg, sikker og faglig måde.

 

T for tryghed

En klar forudsætning for at kunne arbejde professionelt og på et fagligt højt niveau med mennesker er, at man er tryg i sin hverdag. Denne tryghed kan bl.a. skabes ved at tilegne sig og vedligeholde færdigheder i forhold til tilgangen til de mennesker, man arbejder med. Det gælder både måden man møder mennesker på, de sikkerheds-procedurer man aftaler at følge samt træning i at håndtere situationen, hvis den eskalerer og evt. bliver fysisk truende.

 

S for sikkerhed

En forudsætning for, at en medarbejder kan være tryg i sin hverdag er, at sikkerheden på den enkelte arbejdsplads er i orden. Det kan på nogle arbejdspladser være en hjælp (og på nogle en decideret forudsætning), at man tilegner sig viden om og vedligeholder træning i, hvordan man fysisk håndterer det, hvis man bliver forsøgt overfaldet. Og på nogle arbejdspladser bør træningen indeholde metoder i udøvelsen af magtanvendelse. Klare rammer og procedurer for, hvordan man reagerer i tilspidsede situationer (hvem gør hvad og hvad er min rolle?) er også vigtige komponenter. Når sikkerheden er på plads, skabes der tryghed hos den enkelte medarbejder, hvilket igen baner vejen for at kunne handle på et højt fagligt niveau.

 

F for faglighed

For de fleste – ikke mindst os som arbejder med mennesker – er et højt fagligt niveau og dermed faglig stolthed af stor betydning for vores trivsel på arbejdspladsen. Men det er også med til at skabe tryghed og sikkerhed både for os selv og vores kollegaer, når vi kan agere ud fra et højt niveau af faglig viden og erfaring. Den udstråling som vores professionalisme giver, er desuden med til at skabe tryghed og sikkerhed for de mennesker, vi arbejder med, da det har en deeskalerende effekt. Ved at skabe tryghed og sikkerhed via vores faglighed, mindskes risikoen for at farlige situationer opstår.

TSF

TRÆNING

 

RING PÅ: 21 97 05 15 / 60 63 93 85
Blindekildevej 108
4200 Slagelse - Danmark
  • w-facebook
  • w-blogger

© 2019 by Uth Design.

CVR: 40712240

  • Facebook