top of page

Vores Vision

Vi kan i det daglige mærke, at vores koncept og teknikker gør en stor forskel. Det er derfor vores ambition at udbrede konceptet til andre, som arbejder med mennesker, hvor der til tider kan være et højt konfliktniveau. 

Vores navn og logo er nøje designet ud fra de begreber, som vi mener har en afgørende indflydelse på, hvordan man kan løse sin opgave på den enkelte arbejdsplads på en tryg, sikker og faglig måde.

 

T for tryghed

En klar forudsætning for at kunne arbejde professionelt og på et højt fagligt niveau med mennesker er, at man er tryg i sin hverdag. Denne tryghed kan bl.a. skabes ved at tilegne sig og vedligeholde færdigheder i forhold til tilgangen til de mennesker, man arbejder med. Det gælder både måden, man møder mennesker på, de sikkerheds-procedurer man aftaler at følge samt træning i at håndtere eskalerede situationer med evt. fysiske trusler.

S for sikkerhed

En forudsætning for at en medarbejder kan være tryg i sin hverdag er, at sikkerheden på den enkelte arbejdsplads er i orden. Det kan på nogle arbejdspladser være en hjælp (og på nogle en decideret forudsætning), at man tilegner sig viden om og vedligeholder træning i, hvordan man fysisk håndterer det, hvis man bliver forsøgt overfaldet. På nogle arbejdspladser bør træningen desuden indeholde metoder i udøvelse af magtanvendelse. Klare rammer og procedurer for, hvordan man agerer i tilspidsede situationer, er også vigtige komponenter. Når sikkerheden er på plads, skabes der tryghed hos den enkelte medarbejder, hvilket igen baner vejen for at kunne handle på et højt fagligt niveau.

 

F for faglighed

For de fleste – ikke mindst os som arbejder med mennesker – er et højt fagligt niveau og dermed faglig stolthed af stor betydning for vores trivsel på arbejdspladsen. Det er også med til at skabe tryghed og sikkerhed både for os selv og vores kollegaer, når vi kan agere ud fra et højt niveau af faglig viden og erfaring. Den udstråling som vores professionalisme giver, er desuden med til at skabe tryghed og sikkerhed for de mennesker, vi arbejder med, da det i sig selv har en deeskalerende effekt. Ved at skabe tryghed og sikkerhed via vores faglighed, mindskes risikoen for, at farlige situationer opstår.

For tilbud og forespørgsler bedes du ringe på:  Tlf.: 21 97 05 15 / 60 63 93 85

127717678_382942352917986_12425654858638
bottom of page